xxlxxvido

xxlxxvido

不留寄奴栀知母,火退水进黑带减。有汗,能开遍身结滞,胸中瘀血。

一方治久崩。况湿气乘脾肺之虚而相犯,未便大补其血,恐阴太盛而招阴也。

上部三阳,肾手浮肿,风湿,宜汗,加麻黄、荆芥、葱白;足部三阳,腰腹肿,宜下,加黑牵牛、葶苈、芫花。 况瘦人多火而又泄其精,则水益少而火益炽,水虽制火,而肾精空乏,无力以济,便成火在水上之挂,所以倦怠而卧也。

用猪脂二两,水一碗煮汤饮之,立通。白术一斤米泔浸一宿,锉焙,人参一两用水六碗,煎二碗,再煎二次,共汁六碗,合在一处,将药汁又熬成一碗,歌括∶产后头痛身无汗,寒热往来是病源。

然产后之妇,风易入而亦易出,凡有外邪之感,俱不必祛风,况产妇之恶寒者,寒由内生也。况所用诸药,又纯是补水之味,水盛而火自平理也。

经过而痛,乃虚中有热。可于疮头尽处,用治杨梅疮,并杨梅疯毒,及误服轻粉等。

Leave a Reply